logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA ADWOKATÓW  
Kalkulacja składki – !!!!!!!!!!LINK NIEAKTYWNY!!!!!!!!!!
 
Ubezpieczyciele
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł

Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000016432
NIP: 521-04-20-047, Kapitał zakładowy: 187.938.580,00 zł, Kapitał opłacony: 187.938.580,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Wybierz wariant ubezpieczenia:
Suma
podstawowa
Suma
dodatkowa
Asysta
prawna
Składka miesięczna Składka
kwartalna
Składka
roczna
Wybór
50.000 EUR brak TAK 18 zł + 3 zł = 21 zł 63 zł 252 zł
100.000 EUR 250.000 EUR TAK 25 zł + 10 zł + 3 zł = 38 zł 114 zł 456 zł
150.000 EUR 250.000 EUR TAK 72 zł + 10 zł + 3 zł = 85 zł 255 zł 1020 zł
200.000 EUR 250.000 EUR TAK 99 zł + 10 zł + 3 zł = 112 zł 336 zł 1344 zł
250.000 EUR 250.000 EUR TAK 123 zł + 10 zł + 3 zł = 136 zł 408 zł 1632 zł
300.000 EUR 250.000 EUR TAK 161 zł + 10 zł + 3 zł = 174 zł 522 zł 2088 zł
400.000 EUR 250.000 EUR TAK 199 zł + 10 zł + 3 zł = 212 zł 636 zł 2544 zł
500.000 EUR 250.000 EUR TAK 218 zł + 10 zł + 3 zł = 231 zł 693 zł 2772 zł
1 000.000 EUR 250.000 EUR TAK 256 zł + 10 zł + 3 zł = 269 zł 807 zł 3228 zł
Ubezpieczenie rozpoczynające się od dnia:
pola obowiązkowe (zgodnie z art. 815 kc podanie informacji wymaganych do zawarcia umowy ubezpieczenia jest obowiązkowe)

Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwoty składki i rat.
przelicz składkę