logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA ADWOKATÓW  
Kalkulacja składki – NNW Pakietowe
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie  
Wybierz wariant zakresu ubezpieczenia:
Zakres Wariant I Wariant II Wariant III
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW lub w wyniku zawału serca / krwotoku śródczaszkowego (do 100%) 1% = 250 zł 1% = 500 zł 1% = 1.000 zł
Śmierć w wyniku NW lub w wyniku zawału serca / krwotoku śródczaszkowego 25.000 zł 50.000 zł 100.000 zł
Przedmioty ortopedyczne / pomocnicze 3.750 zł 7.500 zł 10.000 zł
Ponowne przeszkolenie zawodowe 3.750 zł 7.500 zł 10.000 zł
Świadczenie za leczenie uciążliwe 1% = 250 zł 1% = 500 zł 1% = 1.000 zł
Wskaż okres ochrony: roczny wyrównany do OC (do 31/12/2015)
Określ datę początku okresu ubezpieczenia:
UWAGA: Jeżeli kalkulowane ubezpieczenie ma być kontynuacją istniejącego ubezpieczenia, data początku okresu nowego ubezpieczenia musi przypadać następnego dnia po dacie zakończenia okresu dotychczasowego ubezpieczenia.
Dane agenta (opcjonalnie)
Podaj kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od złożenia wniosku
raty półroczne (w ciągu 10 dni od złożenia wniosku i po 180 dniach)
raty kwartalne (w ciągu 10 dni od złożenia wniosku i co 90 dni)
rat miesięcznych (w ciągu 10 dni od złożenia wniosku i co 30 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj klawisza [przelicz składkę]. W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę