logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA ADWOKATÓW  
Kalkulacja składki OC Syndyka, Kuratora i Inne
 
Ubezpieczyciele
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł

Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000016432
NIP: 521-04-20-047, Kapitał zakładowy: 187.938.580,00 zł, Kapitał opłacony: 187.938.580,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Pełniona funkcja:
Suma gwarancyjna w PLN: