logowanie

rejestracja

jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA ADWOKATÓW  
Kalkulacja składki – Majątkowe Pakietowe
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie  
Wybierz wariant zakresu ubezpieczenia:
Zakres Suma ubezpieczenia / limit
Wariant I Wariant II Wariant III
Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
Wyposażenie 80.000 zł 120.000 zł 160.000 zł
Nakłady adaptacyjne 20.000 zł 30.000 zł 40.000 zł
Mienie osobiste pracowników 1.000 zł 1.500 zł 2.000 zł
Wartości pieniężne 4.000 zł 6.000 zł 8.000 zł
Niskocenne składniki majątku 10.000 zł 15.000 zł 20.000 zł
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Wyposażenie 10.000 zł 15.000 zł 20.000 zł
Mienie osobiste pracowników 1.000 zł 1.500 zł 2.000 zł
Wartości pieniężne 4.000 zł 6.000 zł 8.000 zł
Niskocenne składniki majątku 2.000 zł 3.000 zł 4.000 zł
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Szyby i inne elementy szklane 2.000 zł 3.000 zł 4.000 zł
Reklamy, tablice reklamowe 500 zł 750 zł 1.000 zł
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Stacjonarny sprzęt elektroniczny 20.000 zł 30.000 zł 40.000 zł
Przenośny sprzęt elektroniczny 5.000 zł 7.500 zł 10.000 zł
Telefony kom. 1.000 zł 1.500 zł 2.000 zł
Dane 2.000 zł 3.000 zł 4.000 zł
Klauzule dodatkowe
Przepięcia 5.000 zł 5.000 zł 5.000 zł
Dewastacja 10.000 zł 10.000 zł 10.000 zł
Odtworzenie dokumentacji 5.000 zł 5.000 zł 5.000 zł
Wskaż okres ochrony: roczny wyrównany do OC (do 31/12/2015)
Określ datę początku okresu ubezpieczenia:
UWAGA: Jeżeli kalkulowane ubezpieczenie ma być kontynuacją istniejącego ubezpieczenia, data początku okresu nowego ubezpieczenia musi przypadać następnego dnia po dacie zakończenia okresu dotychczasowego ubezpieczenia.
Dane agenta (opcjonalnie)
Podaj kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
 jednorazowo w ciągu 10 dni od złożenia wniosku
 raty półroczne (w ciągu 10 dni od złożenia wniosku i po 180 dniach)
 raty kwartalne (w ciągu 10 dni od złożenia wniosku i co 90 dni)
 rat miesięcznych (w ciągu 10 dni od złożenia wniosku i co 30 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj klawisza [przelicz składkę]. W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę