#set $m="4300_2016") Ubezpieczenia dedykowane
 
 
Jesteś niezalogowany
Jesteś naszym Użytkownikiem? – użyj klawisza logowania
Jesteś tu Nowy? – zarejestruj się koniecznie!
logowanie
rejestracja
jak korzystać
  UBEZPIECZENIA DLA ADWOKATÓW  

 
Ubezpieczenia uzupełniające
Program ubezpieczeń skierowany do adwokatów na rok 2018 ulokowany w PZU SA, zawiera szereg instrumentów umożliwiających rozszerzenie ochrony działalności. Należą do nich:
 
OC Aplikanta
 • Ubezpieczenie zapewnia aplikantowi dodatkową polisę niezależnie od polisy pracodawcy
 • 3 sumy gwarancyjne: 50 tys. – 100 tys. – 200 tys. EUR.
Tutaj skalkulujesz składkę i wypełnisz wniosek – klawisz OC APLIKANTA.
 
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
 • Świadczenia z tytułu:
  • śmierci z włączeniem ryzyka zawału serca i krwotoku śródczaszkowego
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu z włączeniem ryzyka zawału serca i krwotoku śródczaszkowego
  • kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  • kosztów przeszkolenia zawodowego na terytorium RP osób niepełnosprawnych
  • uciążliwego leczenia
  • assistance powypadkowe
 • 3 sumy świadczeń: 25 tys. – 50 tys. – 100 tys. zł.
{
Tutaj skalkulujesz składkę i wypełnisz wniosek – klawisz NNW ADWOKATA.
 
Ubezpieczenie majątku Kancelarii
 • Zakres:
  • wyposażenie kancelarii,
  • mienie osobiste pracowników
  • wartości pieniężne
  • stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny
  • telefony komórkowe
 • 3 sumy ubezpieczenia: 80 tys. – 120 tys. – 160 tys. zł.
Tutaj skalkulujesz składkę i wypełnisz wniosek – klawisz MJTP KANCELARII.
 
Jeżeli potrzebujesz pomocy – zadzwoń lub utwórz Sprawę.